Terma dan Syarat Pakej Persendirian

Terma dan syarat dibawah mestilah di baca dan difahami dengan teliti

Pembelian pakej bebas yang ditawarkan oleh Terma dan syarat dibawah mestilah di baca dan difahami dengan teliti

Pembelian pakej bebas yang ditawarkan oleh Mustaqim Travel and Tours Sdn Bhd (MTSB) membentuk perjanjian antara anda dengan (juga merujuk sebagai pelanggan/penumpang) dan membukitkan bahawa anda bersetuju dengan terma dan syarat MTSB seperti yang di gariskan dibawah.

Pelanggan perlu membaca dan memahami syarat-syarat berikut bagi memastikan tempahan anda diberi jaminan bahawa anda diberi kuasa untuk menerima terma dan syarat bagi pihak anda dan bagi pihak semua penumpang yang menempah dan disahkan oleh anda. Terma dan syarat adalah seperti berikut : –

 1. Harga Pakej Pelancongan atau Harga Pakej yang Termasuk (Inclusive)
  1. Pelanggan perlulah merujuk kepada sebut harga pakej pelancongan dan mengkaji semula serta bersetuju dengan kemasukan pakej yang mungkin berbeza dari satu pakej yang lain.
  2. Jika berkenaan, kanak-kanak di bawah umur dua tahun dikelaskan sebagai bayi dan tambang penerbangan akan dikenakan hanya untuk tambang penerbangan serta cukai yang berkaitan, jika berkenaan. Tambang penerbangan berbeza daripada antara setiap syarikat penerbangan yang lain dan akan diberikan hanya apabila dipinta.
 2. Harga Pakej Pelancongan yang Tidak Termasuk (Exclusive)

Perkara yang tidak termasuk dalam harga pakej pelancongan berbeza daripada setiap pakej dan produk. Perkara ini boleh dirujuk kepada “harga pakej tidak termasuk” pada setiap seksyen pakej. MTSB hanya menjadi sebagai agensi untuk mengumpul semua caj dan oleh itu tertakluk kepada terma dan syarat pihak berkuasa masing-masing.

 1. Penginapan
  1. Penginapan yang ditawarkan hanya untuk dua orang dewasa melainkan pelanggan meminta untuk satu orang dewasa satu bilik atau tiga orang dewasa dalam satu bilik yang sama.
  2. Caj kanak-kanak berdasarkan apabila ia memerlukan tilam tambahan ataupun tidak. Dan ia adalah tertakluk kepada polisi hotel dan dipersetujui oleh pelanggan atau pun tidak.
  3. Caj kanak-kanak yang berumur 2-11 tahun daripada tarikh berlepas akan berkongsi bilik sebagai orang ketiga dalam bilik yang sama bersama dua (2) orang dewasa.
  4. Kanak-kanak yang berkongsi bilik dengan seorang (1) dewasa akan dikenakan caj seperti dalam terma dan syarat pakej dimana ia akan dicaj sama seperti caj dewasa atau berdasarkan caj kanak-kanak berkongsi bilik.
  5. Bilik untuk seorang (1) pelanggan (dewasa) boleh digunapakai jika pelanggan tersebut melancong bersama ahli kumpulan pelancong yang lain. Tidak boleh digunapakai jika pelanggan tersebut hanya melancong seorang diri.
  6. Hotel yang dinyatakan dalam pakej, pihak MTSB akan berusaha untuk memastikan hotel yang disediakan mempunyai kekosongan dan memenuhi ciri-ciri keselamatan. MTSB tidak akan bertanggungjawab jika permohon menukar sendiri penginapan tanpa pengetahuan / kelulusan MTSB. Pihak MTSB berhak untuk menukar hotel disaat-saat akhir jika hotel yang sudah ditempah mempunyai masalah / tiada kekosongan / belum memberi sebarang confirmationdan lain-lain alasan yang kukuh.
 2. Permohonan untuk Penambahan Hari
  1. Permohonan untuk lanjutan daripada penerbangan asal atau tarikh penerbangan adalah tertakluk kepada terma dan syarat tiket penerbangan, caj yang dikenakan atau caj tambahan lain dari pihak syarikat penerbangan.
  2. Pelanggan perlulah memastikan permohonan dibuat dan dipersetujui berdasarkan pengesahan penempahan pakej pelancongan.
  3. Jika tempahan dan deposit telah pun dibuat, pembatalan kepada tempahan akan menyebabkan kegagalan pengurusan penambahan hari, polisi pembatalan seperti dalam seksyen 7 tertakluk kepada terma dan syarat.
  4. Penambahan hari yang diminta oleh pelanggan adalah menjadi tanggungjawab diri sendiri dan pihak MTSB tidak akan bertanggungjawab jika perkara yang tidak diingini terjadi.
 3. Caj Penempahan
  1. MTSB akan menyertai karnival pelancongan seperti karnival Matta Fair atau karnival-karnival lain yang dianjurkan oleh persatuan-persatuan, ejen-ejen pelancongan & syarikat penerbangan atau yang sekutu denganya.
  2. Bayaran tempahan tidak boleh dikembalikan dan caj berkenaan adalah seperti berikut.
  3. Jumlah deposit yang perlu dibayar berdasarkan caj tempahan adalah lagi murah berbanding harga pakej :-
Jenis Produk
Harga Pakej (Seorang)
Caj Tempahan (Seorang)
.
Semua produk dan selain tiket penerbangan
Bawah RM5000
RM200
.
Semua produk dan selain tiket penerbangan
RM5000 – RM7000
RM250
Semua produk dan selain tiket penerbangan
RM7000 Dan keatasRM7000 Dan keatas
RM300
Tiket penerbanganTiket penerbangan
Jumlah Keseluruhan
Bayaran Penuh
.

 

Deposit dan Bayaran Penuh

 1. Pelanggan perlu memastikan bahawa deposit dibayar semasa pengesahan penempahan dan perlulah menurut jadual pembayaran seterusnya seperti dibawah.
 2. Deposit dan bayaran penuh adalah tidak boleh dipulangkan semula melainkan ia dibatalkan mengikut kepada jadual dan tempoh seperti klausa 7.
 3. PEMBERITAHUAN – Kembara Istanbul mesti diberitahu secara bertulis tentang sebarang pembatalan melalui email, faks atau surat elektronik. Notis hanya dianggap telah disampaikan dengan syarat pengiktirafan dan penerimaan oleh pihak kami diperolehi.
 4. PEMBATALAN TEMPAHAN – Sekiranya tempahan yang telah disahkan dibatalkan / sebahagiannya dibatalkan, caj pembatalan akan dikenakan. Sebarang pembatalan yang diterima akan dikenakan caj pembatalan mengikut jadual seperti diatas:
 5. MASALAH PERJALANAN LAWATAN – Sekiranya mana – mana penumpang tidak boleh meneruskan lawatan kerana penolakan visa, yuran dokumentasi dan pemprosesan akan dikenakan seperti berikut :
 6. (A) Lebih 21 hari (dari tarikh berlepas) – Tiada CAJ VISA
 7. (B) Di bawah 21 hari (dari tarikh berlepas) Ringgit Malaysia 300/- CAJ VISA
 8. Tidak Hadir – Sekiranya pelanggan adalah ” Tidak Hadir “, tiada bayaran balik sepenuhnya atau sebahagiannya akan diberikan untuk perkhidmatan dalam program yang tidak digunakan.

 

 1. Pembatalan, Caj Pembatalan dan Pemulangan Wang
  1. Pembatalan pakej pelancongan akan terjadi sekiranya beberapa keadaan dibawah berlaku;
   1. Kegagalan untuk membuat bayaran penuh pada tarikh yang ditetapkan oleh MTSB seperti dalam klausa 6 dalam terma dan syarat.
   2. Pembatalan dari pelanggan sendiri
    Notis pembatalan pakej pelancongan daripada pelanggan mestilah dibuat dengan penulisan secara rasmi ataupun emel untuk mengelakkan terjadinya salah faham antara pihak pelanggan dan pihak MTSB. Pengiraan caj penalti adalah berdasarkan tarikh notis yang diterima oleh pihak MTSB.
  2. Jika pembatalan dibuat selepas 60 hari atau lebih, deposit akan dipulangkan semula dan caj pengurusan akan dikenakan (sila rujuk perkara 6 pada rujukan caj admin)
  3. Pemulangan wang boleh didapatkan semula selepas pihak MTSB memprosesnya dalam masa 60 hari selepas permohonan pemulangan wang diterima.
  4. Semua pembayaran deposit dan bayaran penuh adalah tidak boleh dipulangkan sama sekali selepas tempoh pembatalan telah tamat. Pengecualian hanya diberikan untuk sebab-sebab berikut :-
   1. Kematian
   2. Kemasukan ke wad hospital
 • Sebab-sebab perubatan / dalam perawatan – di sertakan dengan lampiran daripada hospital ( surat daripada pelatih perubatan adalah tidak diterima)
 1. Pengecualian seperti dalam klausa 7(d) adalah tertakluk  kepada persetujuanMTSB dan bergantung kepada polisi syarikat penerbangan dan pembekal yang berkaitan. Contohnya, pemulangan wang tertakluk kepada jumlah bayaran yang telah dibayar oleh pelanggan.

Caj/Bayaran Pembatalan

Jenis Produk
Harga Pakej (Seorang)
Caj Tempahan (Seorang)
.
Semua produk dan selain tiket penerbangan
Bawah RM5000
RM200
.
Semua produk dan selain tiket penerbangan
RM5000 – RM7000
RM250
Semua produk dan selain tiket penerbangan
RM7000 Dan keatasRM7000 Dan keatas
RM300
Tiket penerbanganTiket penerbangan
Jumlah Keseluruhan
Bayaran Penuh
.

 1. Jadual Penerbangan dan Penetapan Masa
  1. Jadual dan masa penerbangan adalah di luar bidang kawalan MTSB dan tiada dalam persetujuan. Semua jadual penerbangan adalah tertakluk kepada perubahan dan pembatalan daripada syarikat penerbangan atau badan pengawal selia negara. MTSB akan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk  menguruskan perjalanan dan penerbangan bagi  membolehkan pelanggan meneruskan percutian bersama pihak
  2. Berdasarkan perkara 8(a), MTSB tidak akan bertanggungjawab terhadap pembatalan atau caj tambahan daripada perubahan dan pembatalan daripada syarikat penerbangan.
 2. Pembatalan Percutian
  1. MTSB berhak untuk membatalkan percutian pelancongan pelanggan jika terdapat masalah yang berkaitan dengan undang-undang negara atau yang berkaitan denganya. Jika berlaku pergolakan atau sebarang masalah dimana-mana negara luar, Menteri Hal Ehwal Luar Negara akan menjadi rujukan kepada MTSB untuk tindakan pembatalan percutian pelanggan.
  2. Berdasarkan perkara 9(a), jika pembatalan tidak dapat dielakkan,MTSB akan mencadangkan percutian alternatif lain yang lebih kurang sama dengan destinasi atau yang mempunyai harga yang sama. Jika pelanggan memutuskan untuk tidak bersetuju dengan cadangan alternative pihak MTSB, wang yang telah dibayar akan dipulangkan semula tertakluk kepada polisi pemulangan syarikat penerbangan dan / atau pembekal.
  3. Jika pelanggan meminta untuk membatalkan percutian, pengesahan pemulangan wang dan perubahan jumlah adalah tertakluk kepada notis pembatalan perjalanan yang dikeluarkan daripada Menteri Hal Ehwal Luar Negara dan pengesahan daripada syarikat penerbangan dan pembekal.
  4. Keputusan yang dibuat oleh MTSB adalah muktamad dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang masalah lain yang timbul selepas pemulangan wang kepada pelanggan.
 3. Tanggungjawab Pelanggan
  1. Pelanggan bertanggungjawab memastikan passport antarabangsa yang diperbaharui sah sekurang-kurangnya tempoh minimum sah 7 bulan daripada tarikh berlepas dan dokumen perjalanan yang berkaitan.
  2. Muka depan passport mestilah diemailkan atau fax kepada khidmat pelanggan MTSB atau wakil jualan untuk tujuan memastikan ketepatan maklumat apabila membuat tempahan tiket penerbangan, pengeluaran tiket, dan dokumen perjalanan lain yang berkaitan.
  3. Pelanggan juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa mereka bebas daripada senarai hitam daripada badan pengawalselia seperti PTPN, bank, Pejabat Insolvensi, Lembaga Hasil Dalam Negeri atau badan pengawalselia yang berkaitan yang mungkin akan menghalang pelanggan untuk meneruskan percutian. MTSB tidak akan bertanggungjawab untuk pemulangan wang, perubahan atau penangguhan perjalanan jika masalah ini terjadi.
 4. Permohonan Visa
  1. Pelanggan adalah digalakkan untuk menguruskan sendiri permohonan visa. Caj visa dikenakan jika permohonan visa termasuk sekali dalam harga pakej dan pihak MTSB akan membantu dalam memproses visa pelanggan.
  2. MTSB tidak akan bertanggungjawab jika terjadi kehilangan passport kecuali dengan kecuaian MTSB
  3. Jika permohonan visa tidak diterima atau penangguhan oleh pihak kedutaan luar negara, pihak MTSB tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang pemulangan wang terhadap harga pakej yang telah dibayar. Permohonan jumlah pemulangan wang akan ditentukan oleh MTSB, kecuali terdapat pembatalan atau penangguhan pengesahan daripada pihak MTSB
 5. Insurans Perjalanan
  1. MTSB menasihatkan dan menggalakan setiap pelanggan untuk membeli insurans perjalanan untuk melindungi diri sendiri sepanjang percutian.
  2. Insurans Perjalanan adalah mandat seperti yang disarankan oleh Malaysian Travel & Tour Association (MATTA). Untuk tujuan ganti rugi, jika pelanggan telah mempunyai insurans perjalanan atau terpaksa membeli insurans perjalanan, pelanggan perlulah menandatangani borang tuntutan / pampasan untuk meminta ganti rugi daripada MTSB jika terjadi sebarang masalah yang tidak di ingini sepanjang perjalanan semasa melancong.
  3. Pelanggan tidak dibenarkan melancong bersama MTSB jika tidak menandatangani borang tuntutan ganti rugi dan jika tidak memulangkannya semula. Penafian ini akan menyebabkan pihakMTSB tidak akan bertanggungjawab terhadap pemulangan wang atau perubahan tarikh perjalanan.
 6. Hak Dan Tanggungjawab Mustaqim Travel and Tours Sdn Bhd
  1. MTSB dan/atau agen yang bekerjasama dengan MTSB hanya bertindak sebagai agen syarikat perkidmatan seperti pengangkutan, hotel, Tiket penerbangan dan sebagai syarikat pengurusan pelancongan anda. Tiket, voucher dan dokumen perjalanan dikeluarkan oleh pihak MTSB dan syarikat yang bekerjasama dengan MTSB adalah tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan agensi yang berbeza.
  2. Pelanggan yang menyertai dalam mana-mana perjalanan mestilah menyedari bahawa risiko adalah dibawah tanggungjawab pelanggan sendiri. MTSB dan pihak yang berkaitan tidak akan bertanggungjawab jika ada sebarang masalah seperti dibawah terjadi :-
   1. Ketidaktepatan, salah faham atau perubahan kepada perjalanan dan jadual perjalanannya.
   2. Perbelanjaan kepada penangguhan atau perubahan pada perkhidmatan pengangkutan, masalah kesihatan, cuaca, mogok, peperangan, kuarantin dan sebab-sebab yang lain yang berada di luar kawalan pihak MTSB.
 • Sebarang kerosakan, kehilangan beg atau barangan peribadi atau kemalangan. Ia adalah tanggungjawab pelanggan itu sendiri bagi tujuan menuntut insurans yang berkaitan dengannya.
 1. Halangan kemasukan atau pengusiran pelanggan oleh pihak imigresen kerana memiliki barang yang tidak sah disisi undang-undang atau memiliki dokumen perjalan yang tidak sah atau sebarang masalah yang timbul adalah di anggap sebagai polisi atau tindakan pihak tempatan atau tindakan kerajaan luar.
 1. Kesukaran atau tiada kerjasama daripada pelanggan yang bertindak dengan tingkah laku dengan sebab yang tidak munasabah serta merosakkan kebaikan, kelancaran perjalanan serta keselamatan akan ditangani oleh Pengurus MTSB.
 1. Pindaan kepada Jadual Lawatan Oleh Syarikat.
  1. Maklumat dalam brosur/risalah adalah tepat berdasarkan pengetahuan terbaik dari pihak MTSB akan berusaha untuk mengelakkan perubahan pada jadual perjalanan dan berhak untuk membuat perubahan pada bila-bila masa jika berlakunya keadaan yang tidak terkawal, terutamanya pada masa puncak dan tertakluk kepada perubahan.
  2. MTSB tidak menjaminkan bahawa pekara / perkhidmatan atau kemudahan yang disebutkan sentiasa tersedia, terutamanya perkara / perkhidmatan atau kemudahan yang tidak dimiliki oleh MTSB.
  3. Pengunaan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam setiap maklumat, Bahasa Inggeris akan diguna pakai jika terdapat kekeliruan maklumat.
 2. Sebab Tindakan

Walau apa pun tempat atau negara suatu tindakan terjadi, adalah dengan jelas dipersetujui bahawa semua sebab-sebab tindakan hendaklah pada setiap masa bermula dengan wilayah Malaysia.